خدمات گروه مشاوره و توسعه میلاد باری پور

این مجموعه با بهره مندی از نیروهای متخصص جوان و تکیه بر دانش تخصصی – اجرایی و حقوقی، ارائه خدمات برای افزایش سطح علمی و اجرایی صنعت ساخت را همواره مهم‌ترین رسالت خود دانسته. از این­‌رو، مفتخر به ارائه خدمات مختلف مرتبط با صنعت ساخت در بالاترین سطح کیفی، فنی، اجرایی و حقوقی، از سال 1386 (2007) می­ باشد.

به چه خدماتی نیاز دارید؟
BARIPOUR Consulting & Developing group