مشاوره حقوقی و قراردادی

مشاوره حقوقی و قراردادی به ویژه به صورت تخصصی در صنعت ساختمان یکی از مهم ترین خدمات این مجحوعه است.

قراردادهای صنعت ساخت

قرارداد چیست؟

قرارداد یا عقد یا پیمان یا کنترات یک توافق الزام آور میان اشخاص است که حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین می کند. در تعبیر حقوقی به توافق دو یا چند اراده در جهت ایجاد یک اثر حقوقی گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری حداقل دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. 

ماده 183 قانون مدنی

عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

مشاوره حقوقی و قراردادی

قراردادهای ساختمانی

 • قراردادهای خرید و فروش
 • قراردادهای پیش خرید و پیش فروش
 • قراردادهای مشارکت در ساخت
 • قراردادهای سرمایه گذاری و تامین سرمایه
 • قراردادهای مدیریت پیمان و واگذاری ساخت
 •  داوری و مدیریت قراردادهای مشارکت در ساخت
 • تنظیم و مدیریت قراردادهای پیکانکاران جزء

پروژه های عمرانی

 • تهیه و تنظیم اسناد مناقصه
 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت 
 • طرح و مدیریت لوایح تاخیر
 • طرح و مدیریت لوایح ادعا

Milad Baripour

Milad Baripour

قراردادهای صنعت ساختمان

قراردادهای صنعت ساختمان شامل توافق‌نامه‌هایی هستند که بین مالکان پروژه ساختمانی، معماران، مهندسان، پیمانکاران و سایر افراد و شرکت‌های مرتبط با ساختمان امضا می‌شوند. این قراردادها معمولاً شامل جزئیات فنی، مالی و برنامه زمانی ساختمان است.

نوع قراردادهای صنعت ساختمان ممکن است متفاوت باشد و به توافق بین طرفین بستگی دارد، اما برخی از قراردادهای معمول در صنعت ساختمان عبارتند از:

1- قرارداد ساخت و ساز (با قیمت تمام شده یا با مبلغ ثابت)
2- قرارداد مدیریت ساختمان
3- قرارداد طراحی و نظارت بر ساختمان
4- قرارداد تجهیزات و مواد ساختمانی

هر قرارداد ممکن است شرایط و مفاد خاص خود را داشته باشد، بنابراین برای هر پروژه ساختمانی نیاز است قرارداد مناسبی برای آن تهیه شود.

نقاط عطف قراردادهای صنعت ساختمان

برخی از شرایط مهمی که در قراردادهای صنعت ساختمان باید لحاظ شوند عبارتند از:

جزئیات فنی: در این قسمت باید تمامی جزئیات فنی مربوط به ساختمان شامل نوع و کیفیت مواد، استانداردهای فنی و نحوه اجرای کارها ذکر شود.

2- برنامه زمانی: در این بخش باید زمان بندی کارها و تحویل پروژه به مالک تعیین شود و تعهدات پیمانکاران به شرح دقیقی در قرارداد بنویسند.

3- شرایط مالی: شامل مبالغ پیمانکاری، تعهدات پیمانکاران در خصوص پرداخت مبالغ و تعهدات مالک پروژه نسبت به پرداخت آن‌ها می‌شود.

4- شرایط قانونی: در این قسمت باید قوانین و مقررات مربوط به ساختمان و تعهدات هر طرف در قبال رعایت این قوانین ذکر شود.

5- مسئولیت ها: تعهدات و مسئولیت‌های طرفین در خصوص انجام کارها، مواد استفاده شده، تحویل به موقع و مشکلاتی که ممکن است در طول اجرای پروژه پیش بیاید باید در این قسمت ذکر شود.

6- تعهدات ساختمانی: در این قسمت باید تعهدات مالک پروژه و پیمانکار در خصوص گارانتی و خدمات پس از فروش ساختمان مشخص شود.

7- قرارداد خاتمه: در این بخش باید شرایط پایانی قرارداد و شرایط خاتمه پروژه مانند تحویل سند مالکیت، تعدیل قیمت و غیره تعیین شود.

تهیه قراردادهای مناسب و لحاظ کردن تمامی جزئیات مربوط به پروژه ساختمانی، باعث کاهش احتمال بروز مشکلات و خسارات در

پروژه و نیز تضمین بهتری برای اجرای صحیح و به موقع آن می‌شود. همچنین، در صورت بروز هرگونه اختلاف در طول اجرای پروژه، قرارداد مناسب می‌تواند به عنوان ابزاری برای حل و فصل این اختلافات استفاده شود.

در این صنعت، قراردادهای مختلفی از جمله قراردادهای ساخت، طراحی و ساخت، مدیریت پروژه و غیره وجود دارند که هر یک به صورت جداگانه برای هر پروژه تهیه می‌شوند. برای تهیه قرارداد مناسب، بهتر است با استفاده از تجربه و دانش متخصصان در این حوزه، از جمله مهندسان، حقوقدانان و مشاوران صنعتی، عمل کرد. همچنین، بررسی دقیق قراردادهای مشابه و استفاده از الگوهای استاندارد، می‌تواند به کاهش خطرات و افزایش کیفیت قراردادهای تهیه شده کمک کند.

مهم‌ترین اطلاعات در قراردادهای صنعت ساختمان

 1. شرح کامل پروژه: این شرح باید شامل جزئیاتی از نوع کارهایی باشد که در پروژه انجام می‌شود، زمانبندی کار، پیش‌نیازهای اجرایی و مدیریت پروژه باشد.

 2. قیمت پروژه: این بخش شامل مبالغ دقیق و جزئیاتی از هزینه‌های مختلف مانند هزینه‌های مواد، نیروی انسانی، اجاره ابزارها و تجهیزات، مالیات و هزینه‌های اجرایی دیگر می‌شود.

 3. زمانبندی: این شرایط شامل تاریخ شروع و پایان پروژه، زمانبندی کاری و زمانبندی پرداخت مبالغ است.

 4. شرایط پرداخت: شرایط پرداخت باید شامل جزئیاتی از نحوه پرداخت، تعداد و نوع پرداخت‌ها، تاریخ پرداخت و شرایط خودرویی باشد.

 5. گارانتی: شرایط گارانتی شامل جزئیاتی از محدوده گارانتی، زمان گارانتی و شرایط و ضوابط گارانتی است.

 6. مسئولیت: این بخش شامل مسئولیت‌های قابل قبول پیمانکار، مسئولیت‌های قابل قبول مالک و تعهدات و ضوابط دیگر است.

همچنین در قراردادهای صنعت ساختمان، شرایط دیگری مانند شرایط انتقال مالکیت، شرایط اختلافات و رویه های حل و فصل آن، نحوه ارائه گزارش پیشرفت پروژه و ضوابط ایمنی نیز باید جزء قرارداد باشند.

علاوه بر این، در قراردادهای صنعت ساختمان، شرایطی برای تغییرات در پروژه وجود دارد که به عنوان تغییرات کاری معروف است. این شرایط باید شامل جزئیاتی از نحوه تعیین تغییرات کاری، مراحل تأیید تغییرات و تأثیر تغییرات بر زمان و هزینه‌های پروژه باشد.

علاوه بر قرارداد اصلی، ممکن است توافقنامه‌های دیگری نیز بین مالک و پیمانکار منعقد شود. برای مثال، توافقنامه‌ای در خصوص تامین مالی پروژه، توافقنامه‌ای در خصوص استفاده از تجهیزات و ابزارهای پیمانکار، توافقنامه‌ای در خصوص کارهای فنی و مهندسی و غیره.

همچنین برای حل و فصل اختلافات در صورت بروز مشکل در پروژه، برخی قراردادها شامل شرایط تعیین شده برای حل و فصل آن‌ها می‌باشند. برای مثال، ممکن است قرارداد به طور صریح به مجامعی اشاره کند که باید در صورت بروز اختلاف میان مالک و پیمانکار فراخوانی شوند.

در کل، قراردادهای صنعت ساختمان باید به گونه‌ای تدوین شوند که همه شرایط لازم جهت اجرای پروژه را بطور دقیق و بدون ابهام بیان کنند و از نظر حقوقی معتبر باشند. این موضوع به شدت به سود هر دو طرف، مالک و پیمانکار، می‌باشد و در کلیه مراحل پروژه باید رعایت شود.

Milad Baripour