کتاب سوم

کتاب مهندسی تخریب گودبرداری و سازه های نگهبان

Milad Baripour

کتاب “مهندسی تخریب، گودبرداری و سازه‌های نگهبان” سومین اثر از میلاد باری‌پور می باشد. این کتاب در رابطه با فرآیند پر فراز و نشیب و البته پر ریسک تخریب، گودبرداری و سازه های نگهبان می باشد.

مرحله تخریب، گودبرداری، و سازه‌های نگهبان از مراحل بسیار حیاتی در روند ساخت و ساز است که تأثیر زیادی بر کیفیت و پایداری پروژه دارد. این مراحل ابتدایی، اگر به درستی انجام نشوند، می‌توانند به مشکلات جدی در طول عمر ساختمان و سازه منجر شوند. در مرحله تخریب، باید با دقت و هوشمندی بالا ساختمان یا سازه قبلی را تخریب کرد تا هرگونه خطرات و موانع برای ساخت سازه جدید برطرف شوند. همچنین، گودبرداری با توجه به شرایط زمین‌شناسی و محیطی محل ساخت، اساسی‌ترین قدم در آماده‌سازی زمین برای ساخت است. از سوی دیگر، احداث سازه‌های نگهبان مانند دیوارهای محافظ و سیستم‌های حفاظتی در این مرحله از اهمیت بسزایی برخوردارند، زیرا این اقدامات می‌توانند از تخریب محیط اطراف جلوگیری کرده و ایمنی کارگران و تجهیزات را تضمین نمایند. در کل، به دقت و کارآمدی در انجام این مراحل نه‌تنها برای اجرای موفقیت‌آمیز پروژه، بلکه برای حفظ امنیت و پایداری ساختمان و سازه نیز بسیار حیاتی می‌باشند.

کتاب سوم