پیش خرید و پیش فروش

بدون امتیاز 0 رای
3,090,000 تومان
3,090,000 تومان

خرید و فروش

بدون امتیاز 0 رای
3,200,000 تومان
3,200,000 تومان

دوره جامع قراردادهای ساختمانی

بدون امتیاز 0 رای
12,000,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در دوره جامع اصول و مبانی قراردادها کلیه موارد مرتبط از مبانی…

12,000,000 تومان

رهن و اجاره

بدون امتیاز 0 رای
1,990,000 تومان
1,990,000 تومان

قراردادهای ساخت و ساز

بدون امتیاز 0 رای
6,900,000 تومان
6,900,000 تومان

مبانی قراردادها

بدون امتیاز 0 رای
3,010,000 تومان
3,010,000 تومان